KAIN CADAR

_______________________________________

  
 KAIN CADAR HOTEL

- Kain cadar ini adalah lain daripada yang lain,Ini kerana quality kain
  cadar ini adalah seperti hotel .Ia seperti anda tinggal di hotel
- Kain cadar ini boleh digunakan untuk individu,Hotel,Homestay
  Resort,Chalet  dan pusat latihan
________________________________________________________________________

KAIN CADAR ASRAMA/ PUSAT LATIHAN
_________________________________________________________________________

KAIN CADAR TEMPAHAN KHAS

- Kami ada menerima pelbagai tempahan khas kain cadar mengikut kehendak pelanggan